Individuaalne küttekuluarvestus

Alates 2011. aastast paigaldame ja teenindame firma SIEMENS individuaalseid küttekulujaotureid ja kauglugemisega veemõõtjaid. Individuaalne küttekulude arvestus on tehnoloogia, mis võimaldab energiasäästlikele elanikele ka väiksemaid küttearveid. Eestis on individuaalse küttekulude arvestusega saavutatud keskmiselt 22% energiasääst hoone küttekuludelt, mitte kordagi ei ole arvestuse rakendamisega kaasnenud küttekulude kasvu ja erandjuhtudel on säästlikus küündinud isegi üle 40%.

Hinnapakkumine

  • Lohista failid siia
    Max. file size: 10 MB.